Realizacja projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej”

MOBILE LOGIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

MOBILE LOGIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Cel projektu: Wdrożenie platformy wykorzystywanej na potrzeby rozładowania mobilnej transmisji danych z wykorzystaniem sieci WiFi. Niniejszy system odpowiada za zapewnienie bezpiecznej łączności dla użytkowników końcowych oraz ich autoryzację przy współpracy z odpowiednimi systemami operatora infrastruktury.

Dofinansowanie projektu z UE: 400 000,00 PLN

Wkład UE: 80%