Kontakt


Mobile Logic Sp. z.o.o.

Adres: ul. Króla Stanisława Augusta 44A, 35-210 Rzeszów
Województwo: PodkarpackieNIP: 8172183858REGON: 367614723

KRS: 0000684035

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Sąd: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego