Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy oprogramowania platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej.

Mobile Logic Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3/220, 39-300 Mielec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy oprogramowania platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy oprogramowania platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej

Załączniki do pobrania tutaj.