Realizacja projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej”

MOBILE LOGIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

MOBILE LOGIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Czytaj dalej Realizacja projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej”

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY OPROGRAMOWANIA PLATFORMY AUTORYZACJI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

Mobile Logic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, UL. Wojska Polskiego 3 /220, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej dla firmy Mobile Logic Sp. z o.o. w ramach projektu pn „Wdrożenie platformy autoryzacji łączności bezprzewodowej w chmurze obliczeniowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0566/17.

Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY OPROGRAMOWANIA PLATFORMY AUTORYZACJI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ W CHMURZE OBLICZENIOWEJ